wyszukiwanie oko

FAQ

Czy można manipulować systemem dostępu do odcisków palców ekey od zewnątrz, aby otworzyć drzwi?

Nie. System nie może być manipulowany z zewnątrz. Również nie na siłę, ponieważ skaner palcowy i jednostka sterująca […]

FAQ

Mój komputer kliencki ekey-net nie może zalogować się do serwera. Jaki może być tego powód?

Jeśli nie można nawiązać połączenia z serwerem głównym na komputerze klienckim, może to mieć następujące powody: Nie można […]

Downloadcenter

Seite

Downloadcenter